• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

εταιρεία μας, παρέχει την δυνατότητα μηνιαίας ενοικίασης  εγχρώμων και ασπρόμαυρων φωτοτυπικών μηχανημάτων με  όλες τις λειτουργίες αυτών, (print,scanning, net, duplex copying), με μηνιαίο πάγιο, (ανάλογα τον χρόνο χρησιμοποίησης και τον τύπο μηχανήματος) και  χρέωση ανά εκτυπωμένη σελίδα.

 

Πιστεύουμε ότι στην εταιρεία μας θα βρείτε  τις καλύτερες χρεώσεις στην Αθήνα. Για ασπρόμαυρα αντίγραφα η χρέωση ανά παραγόμενο αντίγραφο είναι περίπου 0,03 λεπτά  και  για  τα  έγχρωμα  αντίγραφα  0,08 περίπου. Οι χρεώσεις αυτές είναι ανάλογες με  την ταχύτητα και  την αξία της μηχανής.

 

Η  Ενοικίαση αποτελεί σήμερα μια  ιδανική λύση, λόγω τού ότι:

-Δεν εκταμιεύεται ένα σοβαρό ποσό από την εταιρεία σας πού αφορά την αγορά τού μηχανήματος.

-Υπάρχει φορολογικό όφελος αφού τα μηνιαία μισθώματα εκπίπτουν από το  τρέχον φορολογικό έτος και όχι μέσω της πάγιας 5έτους απόσβεσης πού ισχύει για την αγορά του.

-Το κόστος συντήρησης και όλα τα αναλώσιμα υλικά πού χρειάζονται περιλαμβάνονται στην μηνιαία χρέωση ενοικίασης.

-Αντικατάσταση τού μηχανήματος σε περίπτωση σοβαρής του βλάβης για την ομαλή και  συνεχή λειτουργία της εταιρείας σας.

-Μηνιαία επίβλεψη συντήρησης από έμπειρους τεχνικούς μας για την πρόληψη σοβαρών βλαβών.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας  να  αναλύσουμε  μαζί τις  ανάγκες  σας  και  να  βρούμε  την  ιδανική  λύση  ενοικίασης  του κατάλληλου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την εταιρεία σας.